Т

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Т

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Таня Венелинова Тодорова, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - Русе, 94-4296 от 01.08.2019 г. 

Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище - Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.

Таня Петрова Танева, младши експерт в МОН, 94-5347 от 24.11.2020 г.

Татяна Зефирова Бошнакова, директор на РЦПППО-Смолян, 94-57 от 07.01.2019 г.

Теодора Недялкова Маркова, главен счетоводител в РУО - Хасково, 94-3673 от 28.07.2021 г.

Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-1807 от 17.05.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“