Т

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Т

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Таня Венелинова Тодорова, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - Русе, 94-4296 от 01.08.2019 г. 

Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище - Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.

Таня Петрова Танева, младши експерт в МОН, 94-5347 от 24.11.2020 г.

Татяна Зефирова Бошнакова, директор на РЦПППО-Смолян, 94-57 от 07.01.2019 г.

Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-1807 от 17.05.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“