Т

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Т

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Таня Венелинова Тодорова, старши експерт за квалификация на педагогическите кадри в РУО - Русе, 94-4296 от 01.08.2019 г. 

Таня Кирилова Борисова, начален учител в Европейско училище - Брюксел IV 94-3725 от 05.07.2018 г.

Татяна Зефирова Бошнакова, директор на РЦПППО-Смолян, 94-57 от 07.01.2019 г.

Теодора Иванова Георгиева, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Кърджали, 94-956 от 11.03.2019 г. 

Теодора Иванова Радева, старши експерт по информационно осигуряване в РУО - Пазарджик, РД24-1094 от 30.07.2018 г.

Тихозар Сталев Кръстев, главен експерт в МОН 94-1807 от 17.05.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“