Х

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Х

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Христиан Юриев Даскалов, директор, Национален студентски дом, 94-4244 от 31.07.2018 г., 94-4670 от 29.08.2018 г.

Христина Жекова Боева, началник на РУО - Хасково, 04.05.2018 г.

Христина Мирославова Иванова, младши експерт, МОН, 94-3953 от 17.07.2019 г.

Христина Тодорова Димитрова, старши експерт по предучилищно образование, РУО - Бургас, 94-2093 от 05.05.2019 г.

Христомир Тодоров Брънзов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология, 94-1023 от 14.03.2019 г. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“