Х

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Х

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Христиан Юриев Даскалов, директор, Национален студентски дом, 94-4244 от 31.07.2018 г., 94-4670 от 29.08.2018 г.

Христина Жекова Боева, началник на РУО - Хасково, 04.05.2018 г.

Христина Мирославова Иванова, младши експерт, МОН, 94-3953 от 17.07.2019 г.

Христина Тодорова Димитрова, старши експерт по предучилищно образование, РУО - Бургас, 94-2093 от 05.05.2019 г.

Христомир Тодоров Брънзов, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология, 94-1023 от 14.03.2019 г. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“