Ц

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Ц

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


 

Цветанка Червенкова-Петрова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-Видин, 94-6120 от 04.12.2018 г.

Цветелина Василева Лилова, държавен експерт, МОН 94-319 от 25.01.2019 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“