Ц

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Ц

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


 

Цветанка Червенкова-Петрова, старши експерт по физическо възпитание и спорт в РУО-Видин, 94-6120 от 04.12.2018 г.

Цветелина Атанасова Атанасова, старши експерт - човешки ресурси в РУО-Бургас, 94-769 от 01.03.2021 г.

Цветелина Василева Лилова, държавен експерт, МОН 94-319 от 25.01.2019 г.

Цеца Валентинова Късевска, старши специалист в МОН, 94-3255 от 30.06.2021 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“