Ю

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Ю

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


 

Юмер Хасан Коджаюмер, старши експерт в МОН, 94-52 от 07.01.2019 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“