Я

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Я

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Явор Лилов Дудев, директор на Държавен логопедичен център - София, 94-4179 от 03.09.2020 г.

Яна Боянова Малашева, старши експерт в МОН,  94-1946 от 25.04.2019 г.

Яна Николаева Личева, старши експерт по природни науки и екология в РУО - Плевен, 94-3758 от 09.07.2019 г. 

Яни Ангелов Гебеджелиев, експерт, проекти и програми (експерт инфрмационни и комуникационни технолотии) в МОН, 94-5401 от 27.11.2020 г.

Яница Здравкова Чечкова, старши експерт по информатика и информационно осигуряване в РУО - Смолян, 94-5443 от 15.10.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“