Я

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » Я

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Яна Боянова Малашева, старши експерт в МОН,  94-1946 от 25.04.2019 г.

Яница Здравкова Чечкова, старши експерт по информатика и информационно осигуряване в РУО - Смолян, 94-5443 от 15.10.2018 г.

Янка Александрова Григорова, старши експерт по анализ на информацията в РУО - София-регион, 94-6339 от 19.12.2018 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“