Учебни програми за профилирана подготовка

Начало » Общо образование » Учебни програми » Учебни програми за профилирана подготовка

Заповед № РД09-4022/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебни програми за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас, съгласно приложенията, изменена със Заповед № РД09-515/24.01.2019 г.и със Заповед № РД 09-594/04.02.2019 г.:

Български език и литература за профилирана подготовка 

Математика за профилирана подготовка 

Информатика за профилирана подготовка 

Информационни технологии за профилирана подготовка 

История и цивилизации за профилирана подготовка 

География и икономика за профилирана подготовка 

Философия

Биология и здравно образование за профилирана подготовка 

Физика и астрономия за профилирана подготовка 

Химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка 

Музика за профилирана подготовка 

Изобразително изкуство за профилирана подготовка 

Предприемачество за профилирана подготовка 

Физическо възпитание и спорт за профилирана подготовка 

Приложените учебни програми влизат в сила от учебната 2020-2021 година за ХІ клас и от учебната 2021-2022 година за ХІI клас.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“