Образци на училищна документация

Начало » Документация » Нормативни актове » Образци на училищна документация

 

Образец на досие за пожарна безопасност на обект в експлоатация
съгласно чл. 8, ал. 1 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО)

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“