З

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » З

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМНОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Златина Александрова Стаматова, директор на Специално у-ще за ученици с увреден слух "Проф. д-р Стоян Белинов" - Пловдив, 94-3783 от 14.08.2020 г.

Златина Митева Каталиева-Симеонова, директор на НПГГСД "Сава Младенов", гр. Тетевен, 94-155 от 14.01.2019 г.

Златка Димитрова Иванова, старши експерт, 94-3250 от 30.06.2021 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“