O

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ » O

AБВГДЕ-ЖЗИ-ЙКЛМН, ОПРСТХЦЮЯ

Име на служителя, длъжност, номер на декларацията


Оля Николаева Маринова, старши експерт за обучението в начален етап в РУО - Враца, 94-6304 от 17.12.2018 г. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“