Армения

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Армения

Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2018-2022 г.

Подписана на 23 октомври 2018 г. в София, в сила от датата на подписването ѝ

обн. ДВ, бр. 94 от 13.11.2018 г., в сила от 23.10.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“