До 12 април 2019 г. Стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » До 12 април 2019 г. Стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Стипендията се предоставя на студенти, които желаят да получат своята магистърска или бакалавърска степен в един от 16-те престижни университета в Индонезия.

Програмата се изпълнява от Министерството на изследванията, технологиите и висшето образование на Република Индонезия.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на официалната страница на програмата: http://knb.ristekdikti.go.id.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 12 април 2019 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“