Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Начало » Документация » Проекти на документи » Проекти на документи 2017 » Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 19.08.2017 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“