Учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език

Начало » Учебници » Учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език

Публикувани 06 януари 2021 г.


Учебно помагало по биология и здравно образование за IX клас на английски език

Учебно помагало по биология и здравно образование за X клас на английски език

Учебно помагало по биология и здравно образование за X клас на френски език


Учебно помагало по география и икономика с интегрирани уроци по история и цивилизации за IX клас на английски език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на английски език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на испански език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на немски език

Учебно помагало по география и икономика за X клас на испански език


Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на английски език

Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на испански език

Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на немски език

Учебно помагало по история и цивилизации за Х клас на испански език


Учебно помагало по философия за IX клас на английски език

Учебно помагало по философия за X клас на испански език


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“