Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Начало » Документация » Регистри » Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма:
 Кардиология
Акредитация валидна до:
 07.02.2024  г.
Оценка: 
8,96

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма:
 Ангиология
Акредитация валидна до:
 07.02.2024  г.
Оценка: 
8,63

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“