Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2019 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2019 г.

 

Учебни планове и програми по професионална подготовка за област Изкуства – професионални направления:
212 Музикални и сценични изкуства; 213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти; 
214 Дизайн; 215 Приложни изкуства и занаяти

341 Търговия на едро и дребно

345 Администрация и управление

346 Секретарски и административни офис дейности

482 Приложна информатика (публ. 13.09.2019 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 13.09.2019 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника (публ. 13.09.2019 г.)

543 Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Планове и програми за 621 „Растениевъдство и животновъдство“ (публ. 03.09.2019 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство

640 Ветеринарна медицина

724 Дентална медицина и зъботехника

811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“