Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Покана за набиране на обучители за провеждане на еднодневни семинари с образователни медиатори, социални работници и директори на училища, включени в изпълнението на проект „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. 
(публ. 20.11.2019 г.)

Покана

Документи за кандидастване:
Автобиография
Бланка

Краен срок за подаване на документи - до 17:30 часа на 29.11.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Организация и контрол на техническата отчетност и мониторинга“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - координатор „Висши училища“) по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - Експерт „Обществени поръчки“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - „Водещ координатор“ по проект „Студентски практики 2“
(публ. 31.07.2019 г.)

Обявление
Уведомление за пречките за назначаване на лице в държавната администрация по трудово правоотношение предвидени в чл. 107а от КТ
Автобиография
Длъжностна характеристика на позицията

Краен срок за подаване на документи - 07.08.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на 4 броя външен „Експерт, програми и проекти“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 16.07.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 26.07.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ - Координатор „Дейност 6“


Обявление за свободна позиция - експерт „Обща подкрепа“ по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт за позиция по проекта - Експерт „Обща подкрепа“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ за позиция по проекта - Координатор „Дейност 7“


Обявление за свободна позиция - експерт „ Обществени поръчки и финанси” по проект КПРПС
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки и финанси“ за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Анализ, мониторинг и прогнози” по проект КПРПС 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ в МОН за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Обществени поръчки” по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки“ за участие в екип за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“