Абонаментен договор за достъп до платформите Science Direct и Scopus

Начало » Наука » Дигитални научни библиотеки » Абонаментен договор за достъп до платформите Science Direct и Scopus


За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

https://www.sciencedirect.com/

https://www.scopus.com/

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката, изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – дирекция „Наука”, тел.: +359 2 9217 648; [email protected]

Списък с българските институции в областта на висшето образование и научните институти

Допълнителна информация - Нов тригодишен абонаментен договор (2019-2021 г.) за достъп до ресурсите на издателство Elsevier

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“