Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година - ПЪРВИ ТРАНШ

Начало » За българите зад граница » Постановление на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина » Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година - ПЪРВИ ТРАНШ

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № 09-1080/09.042019 г. на министъра на образованието и науката, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката по ПМС № 90/29.05.2018 г. - ПЪРВИ ТРАНШ
 
Окончателният размер на финансирането за учебната 2019/2020 година ще бъде определен въз основа на декларираните данни от училищата към 15 октомври за: наетите/ползваните помещения за провеждане на обучението, наличието на обучение в друго населено място/други населени места, освен на основния адрес на училището, движението и броя на децата/учениците в присъствена и електронна форма на обучение и на кандидат-студентите, броя на децата/учениците, участващи в допълнителна училищна дейност за съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции, наличие на организирани и/или успешно положени тестове, одитирани от европейска езикова организация - партньор на Съвета на Европа и за организации – домакини на онлайн изпити по български език, организирани от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“