16. Национална програма „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2019 » 16. Национална програма „Иновации в действие“

 

Одобрени с Решение № 172 от 29 март 2019 г. на Министерския съвет


16. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 16;

Национална програма „Иновации в действие“

Списък на училищата, утвърдени за участие в Националната програма "Иновации в действие" (публ. 18.09.2019 г., акт.14.10.2019 г.)

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ (публ. 14.10.2019 г.)

Приложение - Протоколи между частно иновативно училище и общинско/държавно училище (публ. 14.10.2019 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“