1. НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 1. НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване“

 

1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ съгласно приложение № 1

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“