9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 9. Национална програма „Заедно за всяко дете“

 

9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 9;

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“  (публ. 22.05.2020 г.)

Заявка за планираните разходи

Заявка за финансиране на дейностите, извършени от членовете на екипа

Отчет за изразходваните средства

Заявка за осигуряване финансирането за екипите за обхват за РУО 

Документите по двата модула се изпращат на ел. поща: [email protected]

Краен срок за подаване на заявките в МОН по Модул 1 – 04.06.2020 г.


Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ (публ. 22.05.2020 г.)

Заявка за финансиране (27.05.2020 г.)

Отчет за изразходваните средства

Документите по двата модула се изпращат на ел. поща: [email protected]

Краен срок за подаване на заявките в МОН по Модул 2 – 30.06.2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“