10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

 

10. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ съгласно приложение № 10

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“