14. НП „Мотивирани учители“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 14. НП „Мотивирани учители“

 

14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Мотивирани учители“


Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 05.06.2020 г.)

Процедура;

Заявление;

Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 23.06.2020 г.


Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 024241166, e-mail: [email protected]  

Лице за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“, тел.: 024241164, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“