21. НП „Изграждане на училищна STEM среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 21. НП „Изграждане на училищна STEM среда“

 

21. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ съгласно приложение № 21

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

 


Правила за финансово изпълнение на одобрени за финансиране проекти на училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (публ. 03.01.2021 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които НЕ са преминали първи етап на кандидатстването (публ. 03.01.2021 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които НЕ са преминали първи етап на кандидатстването (публ. 03.01.2021 г.)


Списък на одобрените училища по Дейност I за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването (публ. 31.12.2020 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност II за втори етап на финансиране през 2021 година по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, които са стигнали до втори етап на кандидатстването (публ. 31.12.2020 г.)


Правила за оценяване на проектни предложения по дейност I и дейност II от Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (публ. 04.06.2020 г.)

Списък на одобрените училища по Дейност I по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение (публ. 04.08.2020 г.)
Списък на одобрените училища по Дейност II по НП „Изграждане на училищна STEM среда“, съобразно заложените показатели за изпълнение (публ. 04.08.2020 г.)


Кандидатстването по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ е 20 дни от датата на публикуването на националната програма и се извършва по електронен път на следния адрес: stem.mon.bg (публ. 12.05.2020 г.):

(публ. 12.05.2020 г.)


Зам. ръководител:
Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 029217430, [email protected]

За контакти и информация:
Борис Шейнин - държавен експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 029217710;
Ваня Карабашева - старши експерт в дирекция ОБГУМ, e-mail: [email protected]; тел.: 29217431.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“