582 Строителство

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 582 Строителство

 


Специалности от професия код 582030 „Строител“

5820303 Армировка и бетон (публ. 27.01.2021 г.)

5820306 Вътрешни облицовки и настилки (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582040 „Строител–монтажник“ 

5820403 Сухо строителство (публ. 27.01.2021 г.)

5820404 Дограма и стъклопоставяне (публ. 27.01.2021 г.)

5820405 Изолации в строителството (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

5820501 Вътрешни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)

5820502 Външни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)


5820801 Основни и довършителни работи (публ. 21.05.2020 г.)

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

5820902 Релсови пътища и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“