541 Хранителни технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 541 Хранителни технологии


Специалности от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ 

5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 01.02.2021 г.)

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 01.02.2021 г.)

5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 01.02.2021 г.)

5410206 Производство на захар и захарни изделия (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 541030 „Хлебар-сладкар“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410302 Производство на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410303 Декорация на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“