Изпитни материали за ДЗИ - 2020 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2020 г.

Държавни зрелостни изпити, юни 2020 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, 02 юни и 04 юни 2020 г.

Английски език, 04 юн 2020 г.

История и цивилизация, 04 юни 2020 г.

Цикъл "Философия", 04 юни 2020 г.

Биология и здравно образование, 04 юни 2020 г.

 

Математика, 02 юни 2020 г.

Физика и астрономия, 02 юни 2020 г.

Химия и опазване на околната среда, 02 юни 2020 г.

География и икономика, 02 юни 2020 г.

Немски език, 02 юни 2020 г.

Френски език, 02 юни 2020 г.

Испански език, 02 юни 2020 г.

Италиански език, 02 юни 2020 г.

Руски език,  02 юни 2020 г.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит, 03 юни 2020 г.

Математика, 03 юни 2020 г.

Физика и астрономия, 03 юни 2020 г.

Химия и опазване на околната среда, 03 юни 2020 г.

Биология и здравно образование, 03 юни 2020 г.

История и цивилизация, 03 юни 2020 г.

География и икономика, 03 юни 2020 г.

Цикъл "Философия", 03 юни 2020 г.

Английски език, 03 юни 2020 г.

Немски език, 03 юни 2020 г.

Френски език, 03 юни 2020 г.

Испански език, 03 юни 2020 г.

Италиански език, 03 юни 2020 г.

Руски език, 03 юни 2020 г.

Български език и литература, 01 юни 2020 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“