Архив за 2019 г.

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2020-2021 година

……………………………………
ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Срок за кандидатстване съгласно конкурса (публ. 06.12.2019 г.)


Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения
5. Бердянски държавен педагогически университет, Бердянск, Украйна

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 29 ноември 2019 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 12.11.2019 г.)


Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва:

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки
„В. Брусов”, Ереван, Армения.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 24 октомври 2019 г. (четвъртък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 04.10.2019 г., акт. 17.10.2019 г.)


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година, както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Личен формуляр

В срок до 25 септември 2019 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката


Процедура за подбор на 3 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва:

1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения;
2. Сухумски държавен университет, Тбилиси, Грузия;
3. Бакински славянски университет, Баку, Азербайджан.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 септември 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 28.08.2019 г.)


Kонкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. в изпълнение на ПМС 44/14.03.2019 г.

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 25 септември 2019 г. (публ. на 12.08.2019 г.)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 септември 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 12.08.2019 г.)


Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава.
 
Срокът за подаване на документи е 30.08.2019 г. (Обявата е публикувана на 09.08.2019 г.)

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки Ереван, Армения
„В. Брусов”
2. Сухумски държавен университет, Тбилиси, Грузия
3. Бакински славянски университет, Баку, Азърбайджан

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 август 2019 г. (вторник) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 01.08.2019 г.)


КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Формуляр (по образец) за участие в конкурса

В срок до 26 август 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публикувано на 01.08.2019 г.)


Национална научно-практическа конференция Насърчаване и повишаване на грамотността

Покана за участие

Срок за изпращане на доклади 05.09.2019  (публикувано на 25.07.2019 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019/2020 година

Резултати от процедури за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Срокът за кандидатстване за обявените свободни преподавателски места е 26 юли 2019 г. (петък).  (публикувано на 11.07.2019 г.)Семинар-обучение в Йерусалим на учители през м. септември 2019 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“

Oбща информация за изискванията за участие
Заявление за участие в курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
Приложение към заявлението (справка за учители)


Документите се подават до 19.07.2019 г. в „Приемна“ на МОН, адресирани до дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ (публикувано на 11.07.2019 г.) 


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019/2020 година

Резултати от процедури за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Срокът за кандидатстване за обявените свободни преподавателски места е 15 юли 2019 година (понеделник).


Инфомация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година в различни училища

Резултати от проведения на 25.07.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Обява
Формуляр за участие в конкурса

В срок до 19 юли 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление 
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV. Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 18 -19 юли 2019 г.

Повече информация

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература  в чуждестранно висше училище

Документите се подават в срок до 21 юни 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултати от проведения на 07.06.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

Необходими документи за участие в конкурса се подавата в срок до 31 май 2019 г. включително


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

В срок до 30 март 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в приемната на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо)


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

  1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
  2. Запорожки национален университет, Украйна

Повече информация 

В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката се представят документите за кандидастване


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация

Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Преподаватели

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“