Политики за развитие на висшите училища

Начало » Висше образование » Политики за развитие на висшите училища » Политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1963/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето строително училище „Любен Каравелов“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1962/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1961/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ - София,
утвърдена със № РД09-1811/ 20.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1699/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград,
утвърдена със Заповед № РД09-1756/ 11.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1702/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Политика за развитие на Университета по архитектура, строителство и геодезия - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1701/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната художествена академия - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1697/ 10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1665/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Софийския университет „Свети Климент Охридски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1664/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - Варна,
утвърдена със Заповед № РД09-1663/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета „Проф. Асен Златаров“ - Бургас,
утвърдена със Заповед № РД09-1662/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по хранителни технологии - Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1661/ 03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1659/ 31.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 03.08.2020 г.)

Политика за развитие на Техническия университет - Габрово,
утвърдена със Заповед № РД09-1641/28.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 31.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет - Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1599/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий",
утвърдена със Заповед № РД09-1601/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет - Плевен,
утвърдена със Заповед № РД09-1598/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Стопанската академия "Димитър А. Ценов" - Свищов,
утвърдена със Заповед № РД09-1607/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски",
утвърдена със Заповед № РД09-1610/20.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 22.07.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София,
утвърдена със Заповед № РД09-1462/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Лесотехническия университет - София, утвърдена със Заповед № РД09-1463/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Аграрния университет - Пловдив, утвърдена със Заповед № РД09-1457/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

Политика за развитие на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив,  утвърдена със Заповед № РД09-1464/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна, утвърдена със Заповед № РД09-1478/09.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 13.07.2020 г.)

Политика за развитие на Русенския университет „Ангел Кънчев“, утвърдена със Заповед № РД09-1414/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Тракийския университет – Стара Загора, утвърдена със Заповед № РД09-1412/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Университета за национално и световно стопанство - София, утвърдена със Заповед № РД09-1411/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, утвърдена със Заповед № РД09-1410/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Икономическия университет – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-1409/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“– София, утвърдена със Заповед № РД09-1401/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 01.07.2020 г.)

Политика за развитие на Медицинския университет – София, утвърдена със Заповед № РД09-1399/01.07.2020 г. на министъра на образованието и науката  (публ. 01.07.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“