Публични предприятия

Начало » Документация » Конкурси » Публични предприятия

Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София (публ. 18.08.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 28 август 2020 год.


Kонкурсна процедура за подбор и оценка на кандидати за членове на Съвета на директорите на „Образование и наука“ ЕАД, гр. София (публ. 29.07.2020 г.)

Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 10 август 2020 год.


Конкурсна процедура за подбор и оценка на кандидатите за членове на „Студентски столове и общежития“ ЕАД (публ. 29.07.2020 г.)


Публична покана
Образец на декларация, представляващ приложение към поканата
Конкурсна процедура

 

Краен срок за представяне на документите – до 17:30 часа на 11 август 2020 год.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“