До 30 юли 2021 г. Стипендии за постдокторска специализация в Япония

Начало » Наука » Конкурси и резултати » До 30 юли 2021 г. Стипендии за постдокторска специализация в Япония

Стипендии за постдокторска специализация в Япония - JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021

(публ. 18.11.2020 г.)

Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна, предоставя стипендии на българските кандидати за специализация по постдокторската програмата.

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2021 г. Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: [email protected]

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2021 г.

Подробна информация за постдокторската програма JSPS - FY 2021 може да бъде намерена на интернет адрес:
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2021/2021_applicationguideline_e.pdf

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат изтеглени оттук: FY2021 Application Documents (Standard)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“