342 Маркетинг и реклама

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 342 Маркетинг и реклама

 

3420201 Маркетингови проучвания от професия код 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности“ (публ. 18.01.2021 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“