Постановления от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС » Постановления и решения от 2021 г. » Постановления от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.

Постановление № 140 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на стипендии (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 145 от 9 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 150 от 12 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (публ. 20.04.2021 г.)

Постановление № 122 от 1 април 2021 г. за одобряване допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 120 от 01.04.2021 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 119 от 1 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 09.04.2021 г.)

Постановление № 105 от 25 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. (публ. 02.04.2021 г.)

Постановление № 86 от 11 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 16.03.2021 г.)

Постановление № 72 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 73 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 74 от 5 март 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.)

Постановление № 67 от 25 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за 2021 г. (публ. 04.03.2021 г.)

Постановление № 53 от 18 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.16 от 23 февруари 2021 г.) (публ. 24.02.2021 г.)

Постановление № 45 от 12 февруари 2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(обн. ДВ. бр.13 от 16 февруари 2021 г.) (публ. 17.02.2021 г.)

Постановление № 37 от 4 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда" (публ. 09.02.2021 г.)

Постановление № 21 от 29 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 03.02.2021 г.)

Постановление № 17 от 21 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г. (публ. 02.02.2021 г.)

Постановление № 3 от 14 януари 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. (публ. 02.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“