544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми

 

5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми от професия код 544020 „Оператор в минната промишленост“ (публ. 16.02.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“