3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


A) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ (публ. 16.03.2021 г.)

Декларация

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения по модула: 16.04.2021 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:

Георги Георгиев – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 581, e-mail: [email protected];
Весислава Панджерова – главен експерт в дирекция “Съдържание на предучилищното и училищното образование”, тел.: 02 9217 492, e-mail: [email protected].


Б) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (публ. 12.03.2021 г.)

Формуляр за кандидастване

Декларация

Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 05.04.2021 г. вкл.


Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected];
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected];
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected].


В) Модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 16.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване на училище

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 16.04.2021 г. вкл.


Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 746; 02 9217 446; e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:

Радостина Николова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 743; е-mail: [email protected]
Галя Георгиева-Магаранова – главен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, тел.: 02 9217 452; е-mail: [email protected].


Г) Модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 16.03.2021 г., акт. 26.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване

Приложение № 1 Списък на книги

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: 21 април 2021 г. вкл.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 58, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 60, e-mail: [email protected] 
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 68, e-mail: [email protected] 
Гергана Ночева – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация” – тел.: 02 817 47 50, e-mail: [email protected] 


Д) Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ (публ. 23.03.2021 г.)

Формуляр за кандидатстване (публ. 24.03.2021 г.)

Декларация за осигуряване на съфинансиране (публ. 24.03.2021 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Константин Бояджиев - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 550, e-mail: [email protected]
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 683, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“