7. НП „Квалификация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 7. НП „Квалификация“

 

7. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 7

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Квалификация“


Ръководител: Радостина Новакова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1169, e-mail: [email protected] 

Лице за контакти:
Жасмина Александрова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“ тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected] 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“