11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 11. НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“

 

11. Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ съгласно приложение № 11

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“


Модул „Създаване на достъпна архитектурна среда“ (публ. 23.03.2021 г.)

Списък на одобрените за финансиране държавни училища (публ. 02.06.2021 г.)

Сайт за кандидатстване за второстепенни разпоредители с бюджет към МОН: https://np.mon.bg/

Формуляр за кандидатстване – за второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на културата и министъра на младежта и спорта (публ. 24.03.2021 г.)


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт: 
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 7 652, e-mail: [email protected]
Тодор Петров – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].


Модул „Сигурност в училище“ (публ. 23.03.2021 г.)

 


Ръководител:
инж. Борис Герасимов – директор на дирекция ИКТ, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 734, e-mail: [email protected];
Цветанка Иванова – главен експерт в дирекция ИКТ, тел.: 029 217 757, e-mail: [email protected];
Шенай Мюмюн – експерт, координатор на информационни технологии в дирекция ИКТ, тел.: 02 9217 642, e-mail: [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“