До 16 април 2021 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » До 16 април 2021 г. Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.

 

Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г.Награди за принос в науката „Питагор“ 2021 г. на Министерство на образованието и науката за съществен принос на български учени и научни колективи за развитието на науката в периода 2018-2020 г.

(публ. 16.03.2021 г.)

През 2021 г. наградите за принос в науката „Питагор“ на Министерство на образованието и науката се организират с изцяло нов регламент като ще бъдат връчвани отличия в следните категории:

• Голяма награда „Питагор“ за цялостен научен принос;

• Голяма награда „Питагор“ за млад учен;

• Награда „Питагор“ за научен колектив с успешна експлоатация и трансфер на научни резултати в полза на индустрията и/или обществото;

• Награда „Питагор“ за решаване на обществени предизвикателства (конкретната област за тази година ще бъде определена от журито и ще се публикува на страницата на МОН допълнително)

• Награда „Питагор“ за пробив в науката;

• Награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие.

Изискванията към желаещите да участват в конкурса са:
  • Наличие на попълнен формуляр за участие;
  • Подадена справка с наукометрични показатели, включително патенти (при кандидатстване на колектив се подава сумарно за членовете на колектива, като в последствие журито ще го нормира към броя на участниците в колектива);
  • Подадена справка за участие в международни организации и проекти;
  • Ясно и конкретно формулиран принос за развитие на науката;
  • Доказателства за релевантност към съответната категория.

Кандидатите представят научните си резултати за период от 3 години (2018 - 2020) с изключение на Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос, за която кандидатите представят обобщено най-значимите си научни резултати през цялата си кариера.

Кандидатури за участие в конкурса могат да подават научни или обществени организации, група учени и индивидуални учени. Министерството на образованието и науката запазва правото си да отправя индивидуални покани за участие към изявени учени, идентифицирани с помощта на аналитични данни от платформите, които проследяват наукометричните показатели (SCOPUS и/или Web of Science).

В процедурата нямат право да участват учени и научни колективи, носители на наградата „Питагор“ в предходни години. Изключение са носителите в категория „Голяма награда „Питагор“ за млад учен“, спечелили наградата преди не по-малко от 3 години.

Церемонията по награждаване ще се проведе в подходящ формат около националния празник 24 май – „Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност”.

При невъзможност за провеждане на церемонията наградите ще бъдат връчени по служебен път.

Крайният срок за подаване на предложенията е 16 април 2021 г. на електронни адреси:
[email protected]  и [email protected] 

Регламент за конкурса
Формуляр за участие

Pythagoras National Science Award – Application Form (31.03.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“