524 Химични продукти и технологии

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО » 524 Химични продукти и технологии

 

Специалности от професия код 524060 „Химик-оператор”

5240610 Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти (публ. 30.03.2021 г.)

5240613 Декорация на силикатни изделия (публ. 18.03.2021 г.)


5240801 Керамично производство от професия код 524080 „Работник в керамичното производство“  (публ. 18.03.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“