21. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 21. НП „Обучение за ИТ умения и кариера“

 

21. Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера“ съгласно приложение № 5;

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера


Ръководител: – Мария Тодорова директор на дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 779, e-mail: [email protected] 
Лица за контакт
Лилия Тиркова - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 466, e-mail: [email protected];
Полина Златарска - главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 786, e-mail: [email protected]
Николай Кабадийски -специалист по ПМС 66 в дирекция „Професионално образование и обучение“, тел.: 02 9217 665, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“