Цикъл "Философия"

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » Цикъл "Философия"

Държавни зрелостни изпити

Цикъл "Философия", 28 август 2020 г.

Цикъл "Философия", 04 юни 2020 г.

Цикъл "Философия", 03 юни 2020 г.

Цикъл "Философия", 29 август 2019 г.

Цикъл "Философия", 28 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 29 август 2018 г.

Цикъл "Философия", 29 май 2018 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2018 г.

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2020 г.

           
август-септември 2020 г.            
май-юни 2019 г.            
август-септември 2019 г.            
май-юни 2018 г.            
август-септември 2018 г.            
май-юни 2017 г.            
август-септември 2017 г.            
май-юни 2016 г.        
август-септември 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

           
август-септември 2015 г.            
май-юни 2014 г.            
август-септември 2014 г.            
май-юни 2013 г.            
август-септември 2013 г.            
май-юни 2012 г.            
август-септември 2012 г.            
май-юни 2011 г.            
август-септември 2011 г.            
май-юни 2010 г.            
август-септември 2010 г.            
май-юни 2009 г.            
август-септември 2009 г.            
май-юни 2008 г.            
август-септември 2008 г.            
пробна 2007 г.            

примерни изпитни
материали 2007 г.

           
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“