География и икономика

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » География и икономика

Държавни зрелостни изпити

География и икономика, 28 август 2020 г.

География и икономика, 02 юни 2020 г.

География и икономика, 03 юни 2020 г.

География и икономика, 29 август 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

География и икономика, 23 май 2019 г.

География и икономика, 29 август 2018 г.

География и икономика, 31 май 2018 г.

География и икономика, 23 май 2018 г.

 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2020 г.

           
август-септември 2020 г.            
май-юни 2019 г.            
август-септември 2019 г.            
май-юни 2018 г.            
август-септември 2018 г.            
май-юни 2017 г.            
август-септември 2017 г.            
май-юни 2016 г.            
август-септември 2016 г.            

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия 2016 г. 


 Сесия

  

  

  Втори задължителен ДЗИ  

     

   ДЗИ по желание

май-юни 2015 г.

           
август-септември 2015 г.            
май-юни 2014 г.            
август-септември 2014 г.            
май-юни 2013 г.            
август-септември 2013 г.            
май-юни 2012 г.            
август-септември 2012 г.            
май-юни 2011 г.            
август-септември 2011 г.            
май-юни 2010 г.            
август-септември 2010 г.            
май-юни 2009 г.            
август-септември 2009 г.            
май-юни 2008 г.            
август-септември 2008 г.            
пробна 2007 г.            

примерни изпитни
материали 2007 г.

           
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“