Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

Начало » Наука » Новини и събития » Пътна карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г.

(публикувано 14.06.2021 г.)

Актуализацията на Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. приключи успешно през месец април 2021 г. В стратегическия документ са включени 51 обекта, в това число общо 15 Центрове за компетентност и Центрове за върхови постижения, изграждащи се по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това ще позволи надграждане на капацитета и научния потенциал на страната ни в области като информационни и комуникационни технологии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии. Последователната научна политика и инвестициите в научна инфраструктура позволяват на страната ни да потвърди националния си ангажимент и участие в 8 действащи европейски научни консорциума (ERICs), както и в 5 партньорства за създаване на нови такива.

Пътната карта за научна инфраструктура на Република България за периода 2020 – 2027 г. можете да разгледате и изтеглите като проследите    тази препратка.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“