Изпитни материали за ДЗИ - 2012 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2012 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2012 г.

Задължителен ДЗИ - Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор - 23 май 2012 г.

Задължителен ДЗИ по избор - 29 май 2012 г.

ДЗИ по желание - май 2012 г.

 31 август 2012 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“