Изпитни материали за ДЗИ - 2010 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2010 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ - 2010 г.

Задължителен ДЗИ - Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор - 17 май 2010 г.

ДЗИ по желание - май 2010 г.

Задължителен ДЗИ по избор - септември 2010 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“