МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ХОРЕЗМИ"

Начало » Наука » Архив » Архив "Конкурси и резултати" » МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ХОРЕЗМИ"

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ХОРЕЗМИ" В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

В периода ноември 2015 г. - февруари 2016 г. в Техеран, ИР Иран, ще бъде проведен конкурс за определяне на лауреатите на 29-те международни награди „Хорезми" (на името на „бащата на алгебрата" - хорезмийския математик, астроном и географ Мохамед ибн Муса ал-Хорезми) за принос в областта на науката и технологиите. Организатор на мероприятието е Иранската организация за изследвания в сферата на науката и технологиите към Министерството на науката, изследванията и технологиите на ИР Иран.
Участие в конкурса могат да вземат изследователи, учени и изобретатели в следните области: аеронавтика и астрономия; селско стопанство; природни ресурси; науки за животните; ветеринарна медицина; базисни науки; биотехнологии; околна среда; медицина; химически технологии; електротехника и компютърни технологии; инженерни науки; мениджмънт на индустрията и технологиите; материалознание и металургия; механика; мехатроника; нанотехнологии.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 10.11.2015 г.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои през февруари 2016 г.

Информация относно процедурата за кандидатстване, както и за самия конкурс е налична на уеб адрес: www.khwarizmi.ir (от главната страница се избира линкът „Khwarizmi International Award").

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“