Изпитни материали за ДЗИ - примерни за 2007 г.

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - примерни за 2007 г.

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ- примерни за 2007 г.

 Изпитни варианти и отговори

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“