Профил на купувача

Начало » Профил на купувача

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

ПОКАНА

Поканата е публикувана на 10 юни 2019 г. Срок за подаване до 17:30 на десетия работен ден, считано от датата на публикуването на поканата.Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

Вътрешни правила

Предварителен контрол на АОП

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Публични покани

Събиране на оферти с обява

Покана до определени лица

Становища на АОП

Пазарни консултации

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“