НАТО

Начало » Документация » Програми и проекти » НАТО

Дългосрочен изследователски проект с българско участие получи финансиране от научната програма на НАТО за мир и сигурност

Северноатлатантическият пакт ще финансира с 433 хил. евро проекта „Cyber Rapid Analysis for Defence Awareness of Real-time Situation”, изготвен от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и Националния университет за технологии на Украйна. Повече>>


НАТО покани български учени и експерти да изготвят проекти по киберотбрана

Повече информация

Срокът за представяне е 31 октомври 2017 г.


Годишен доклад за дейността на НАТО през 2016 г. по линия на Научната програма за мир и сигурност


Институт Фон Карман за динамика на флуидите – Брюксел

Информация за кандидатстване за български студенти в Институт Фон Карман за динамика на флуидите – Брюксел, Белгия, за академичната 2017-2018 година

Съгласно подписания през 2016 г. Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Институт фон Карман за динамика на флуидите със седалище в Брюксел (Белгия), България като държава-членка на НАТО, допринасяща за финансирането на института, има право на прием на двама български студенти с ниво магистърска степен в областта на динамиката на флуидите за 9-месечен курс на обучение - с ориентация към приложните изследвания на аеронавтика, въздушно пространство, турбомашини и пропулсия, както и на един стажант в краткосрочна обучителна програма с продължителност 2-3 месеца.

Първият български студент по линия на меморандума проведе обучението си през миналата академична 2016-2017 година.
Разноските по престоя и обучението за всеки студент са за сметка на Института.

Заинтересованите студенти могат да кандидатстват он-лайн, както следва:

Кандидатурите ще бъдат разгледани и одобрени от ръководството на института въз основа на получените документи. 9-месечният обучителен курс започва на 2 октомври 2017 г.

Архив НАТО

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“