Виртуално изложение

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Виртуално изложение

ВИРТУАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ  ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕЛХИ 2015 г.

Делегацията на ЕС в Индия успешно проведе  Европейско изложение на висшето образование през 2014 г. в три индийски града - Делхи, Бангалор и Колката. Повече от 110  институции за висше образование от  23 държави  членки на ЕС са взели участие в изложението, което е привлякло 6500 студенти и посетители.

През 2015 г. Делегацията на ЕС в Индия организира първото по рода си - ВИРТУАЛНО изложение на европейското висше  образование в Делхи.

Целта на тази идея е да се осигури онлайн платформа на висшите училища от държавите членки на ЕС и да се ангажира студентската и академичнaта общност в Индия и Южна Азия за установяване на контакти с ЕС в областта на образованието.

Мисията е да се запознаят индийските студенти с предимствата на европейското висше образование, възможностите за осъществяване на научни изследвания и да се изградят дългосрочни връзки между двата континента в областта на образованието. Едновременно с това се подкрепят и допълват усилията на държавите членки на ЕС за повишаване на интернационализацията на висшето образование в ЕС.

Концепцията на виртуалното изложение на европейското висше образование  е да се създаде уебсайт, в който  студентите от Индия и Южна Азия да могат да проучват възможностите за обучение в ЕС. Уебсайтът ще бъде проектиран да дава усещане за виртуален конгресен център с „павилиони“ на участващите европейски страни, които ще имат „щандове“ на висшите училища в съответните страни. Тези „щандове“ ще бъдат микросайтове, осигуряващи информация, пригодена за студенти от Индия и Южна Азия. Началната страница на уебсайта ще бъде „рецепция“, където  ще се изисква регистрация. Студентът ще може да търси висше училище по свой избор чрез търсачка. Всяко участващо висше училище ще осигурява информация за настоящия си статус, развитие, ниво и видове курсове, които предлага, образователна и изследователска инфраструктура и др.

За да се отговори на предизвикателствата пред онлайн събитие от този вид е предвидено изложението да бъде организирано и в хибриден формат с индийски партньорски институции. Партниращата институция ще бъде водещ университет от различните индийски градове и като партньор ще бъде домакин на виртуалното изложение в свое помещение за студенти, интересуващи се от висше образование в чужбина.

Стартовата стратегия е да се пусне в ход основният уебсайт, като успоредно с това се засилят връзките между институциите. Уебсайтът ще бъде доразвит през септември и тогава ще стартира дигиталният и социалният маркетинг, насочен към студенти от Индия и Южна Азия. Тестове ще бъдат проведени с институциите през октомври, така че се планира виртуалното изложение да заработи гладко през първата половина на ноември 2015 г.

Участието на висшите училища от страните членки на ЕС е безплатно.

Европейските висши училища са поканени да се регистрират онлайн за участие в EHEVF (Виртуално изложение на европейското висше  образование в Делхи) на интернет страницата с адрес: www.study-europe.net. След като са се регистрирали, те са поканени да попълнят онлайн формуляр за информация.

За допълнителна информация и контакти:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Тел.:  +91 11 410 89 166; +91 96 50 112 363

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“